Dag: 28. maj 2019

  • Togart

    Togtype (tallet angiver vægten i ton): Bn kan være  Bn, Bn-i, Bn-o eller Bn-oi EA 200: EA – Bn – Bn – Bn – Bn – ADns-e EA 240: EA – Bn – Bn – Bn – Bn – Bn – ADns-e EA 280: EA – Bn – Bn – Bn – Bn – Bn…