Benævnelser

Benævnelser (DSB)

Togenes benævnelse afgøres af det standsningsmønster, som toget har på en given tur.

Regionaltog (RE) (eller RØ=Regional Øst/RV=Regional Vest/ØR=Øresundstog) har hyppige standsninger men i et lokalt område, som for eksempel Sjælland. Regionaltogene kører så igen med forskellige standsningsmønstre. Nogle (lyn)regionaltog kører med færre standsninger undervejs end andre regionaltog.

Interregionaltogene (IR) kører som aflastning for InterCitytogene på de store rejsedage i mellem landsdelene. Interregionaltoget har et andet standsningsmønster end InterCitytoget.

InterCitytogene (IC) kører mellem landsdelene, f.eks. mellem København (Sjælland) og Frederikshavn (Jylland).

InterCityLyntoget (L) kører den samme strækning med færre standsninger end InterCitytoget.

(Kilde: DSB Kundeservice 10/2-2009 som svar på forespørgsel)

Benævnelser (Øvrige)

Fakultativt tog er et tog, der er medtaget i tjenestekøreplanen, men som kun kører, når det tillyses. Det er tog, man på forhånd regner med skal køre, men hvor man i modsætning til de almindelige plantog ikke nødvendigvis ved på hvilke dage eller i hvilket omfang. Ved at optage dem i tjenestekøreplanen på forhånd er man imidlertid forberedt på dem.

Der skelnes mellem fakultative persontog (FP), godstog (FG) og materieltog (FM). Fakultative persontog kan være ekstrakørsel i forbindelse med store messer, sportsstævner eller særlige tog i forbindelse med lejrskoler. Fakultative godstog kan være aktuelle, hvis mængden af gods varierer, så der måske ikke er brug for lige mange godstog hver dag og i perioder måske slet ikke. Fakultative materieltog kan være kørsel til og fra værksteder eller prøvekørsler. Endelig kan der for alle varianter være tale om særlige planer til brug ved uregelmæssigheder, f.eks. hvis kraftigt snefald gør det umuligt at følge de normale køreplaner.

(Kilde: Wikipedia 23/1-2018)

 

 


Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *